B-Earth

Je innerlijke stilte beleven
Je eigen stem ontmoeten

Van kinds af aan word ik geïnspireerd door de natuur.
Sinds een twintigtal jaar ben ik bezig mijn innerlijke en mijn stemklank nog meer te herontdekken d.m.v. tai-chi, stemklank, percussie en dans workshops.
Mijn medemens is een essentiële inspiratiebron in mijn eigen ontwikkeling alsook enkele verdiepende reizen naar o.a. India, Peru, Egypte hebben mijn kijk naar mezelf en mijn medemens nog meer verruimd.

Mantra's reciteren is er met de jaren mee ingevloeid en geven een extra dimensie aan mijn klankexpressies.
Daarop volgend ontdekte ik het harmonium dat er nog een bijkomende vibratie aan geeft. Het gebruik van een klankschaal, duimpiano, santoor en windgong wordt als een rustgevende meerwaarde beleefd.

Vertrekkende vanuit mijn eigen stemklankexpressie en de hierdoor groeiende beleving van mijn steeds sterker wordende innerlijke rust en vrede, wil ik deze belevingen heel graag delen met mijn medemens.
Je stemklank tot expressie laten komen, je innerlijke vrijheid beleven, zijn wie je graag wil zijn, is een (diepe) wens van iedereen en weggelegd voor iedereen!waarom
In de huidige maatschappij met een toename van hoge werkdruk, controle verlies- onzekerheden, hoge verwachtingen, zwaarmoedigheid,… is de stem, klank en muziek een belangrijke houvast die mensen vanuit zichzelf kunnen creëren.

De natuur in al zijn aspecten, nodigt ons uit om in verbinding te gaan met ons eigenste zelf en vandaaruit met al wat rondom ons is.
In deze bijzondere tijden met ons zelf in verbinding komen, zijn en blijven is voor velen een extra uitdaging. Een uitdaging waarbij o.a. onze eigen authentieke stem- klank een essentiële factor is om dat wat soms diep verstopt is terug toe te laten.

wat

De klanken, mantra's en muziek nodigen uit om je gedachten te verstillen, los te laten, je lichaam te ontspannen, ... .
Elkeen heeft zijn eigen beleving, waarneming tijdens en na een sessie.


Door de innerlijke rust die ontstaat, raak je steeds meer verbonden met jezelf, je intuïtie, je gevoel, wie je echt wilt zijn, wie je in wezen bent.
Heractiveert je kinderlijke verwondering, herbeleving van jezelf stap voor stap.
Nodigt jouw authentieke stemklank uit om tot expressie te komen.
effect

Door de klankontspanning en bij de stembevrijding wordt de zelfzorg gestimuleerd, evenals een toename van het gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen, authenticiteit en van daaruit kan er nieuw licht worden geworpen op de individuele levensstroom, levensweg.


Innerlijke rust brengt op korte en langere termijn een groter 'geluksgevoel', een sterkere verbinding met je essentie en je omgeving, zodat er meer mentaal en fysiek welbevinden kan worden ervaren, zowel in het privéleven als in de werkomgeving.
Het spirituele quotiënt wordt gestimuleerd.Tarieven
Klankontspanningssessie of stembevrijdingssessie

Eerste individuele sessie 90 min. = 90euro
Omvat kennismakingsgesprek, sessie, afrondingsgesprek.

Een individuele sessie 60 min. = 60euro
Omvat kort voorgesprek, sessie, kort afrondingsgesprek.


Een sessie korter of langer dan 60 minuten, in onderling overleg.
Voor een stembevrijdingstraject, bespreken we samen de mogelijkheden.
Een sessie privé voor familie, vrienden, concept en duurtijd bepalen het tarief op maat.

Bij een sessie op een privé locatie bedragen de verplaatsingsonkosten 0,35euro/km.

Indien bovenstaande bedragen niet binnen je mogelijkheden liggen, neem even contact met mij op.Bedrijven, scholen, ...
Stem, klank, muziek stimuleert behalve de verbinding met jezelf,  eveneens de verbinding met collega(s), leerlingen ... .

Het stimuleert mede de creativiteit, zelfstandigheid, empathie, teamwork, productiviteit, flexibiliteit ... .
Bijvoorbeeld een wekelijkse of maandelijkse stemklank- muzieksessie van 30 of 60 min., draagt bij aan het mentale en fysieke welbevinden van de werknemers en gaat zo de optimale werking van het bedrijf of organisatie nog extra bewerkstelligen.De duurtijd van een sessie bepaald mee de intensiteit- beleving.
Klank, muziek en stemexpressie kunnen uiteraard harmonisch samenvloeien binnen teambuildings, personeelsdagen, ... .

Ook een korte klank- muzieksessie van 10 à 15min. creëert een rust, ruimte in hoofd en lichaam, die een meerwaarde geeft bij seminars, pedagogische studiedagen, en andere inspannende mentale activiteiten.
Deze korte sessie kan bij aanvang, tijdens een break en- of op het einde van het evenement. 

Het aantal deelnemers, de inhoud, de doelgroep en de duurtijd bepalen het tarief op maat.


Een stembevrijdingssessie- traject voor bijvoorbeeld leidinggevenden geeft een extra ondersteuning en stimulans naar een krachtdadiger beleving van zichzelf. Dit heeft automatisch een constructief gevolg in de functie als leidinggevende.

De duurtijd van een stembevrijdingssessie of traject bepaald het tarief op maat.


Klank en stembevrijdingssessies stimuleren het spirituele quotiënt.  •  19/05/2022 08:00 PM
  •   Schorvoortberg 54/56, Turnhout 2300 Turnhout, België
  •  19/06/2022 08:00 PM
  •   Graatakker 118, Turnhout, België

Ontspannen zonder inspanning, klankontspanningsavond in Studio 118.

Lees Meer
  •  21/04/2022 08:00 PM - 21/04/2022 09:30 PM
  •   Berchem, Antwerpen, België
  • Turnhout, België

Bart Verhelst BE0871261918


De zon schijnt voor iedereen, zonder oordeel.


Verbinding, laten we elkaar in deze bijzondere tijden waar nodig, een zacht duwtje in de rug geven of een ruggensteuntje, een schouder aanbieden voor hen die onzeker zijn, wankelen ... .

InspiratieInspiratie